Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Utveckling av tjänsten

Tjänsten Invånarinitiativ.fi är en del av Plattformen för delaktighet. Andra tjänster som omfattas av Plattformen för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi och Dinåsikt.fi.

I Plattformen för delaktighet utvecklas nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Projektet Plattform för delaktighet är en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Följ vår projektblogg på http://blogi.otakantaa.fi

Bli medlem i vårt utvecklingsnätverk

Information om gränssnittet för tjänsten Invånarinitiativ.fi finns på Open Data API -sidan: https://testi.kuntalaisaloite.fi/api
Utveckling av tjänsten

Tjänsten Invånarinitiativ.fi är en del av Plattformen för delaktighet. Andra tjänster som omfattas av Plattformen för delaktighet är Medborgarinitiativ.fi och Dinåsikt.fi.

I Plattformen för delaktighet utvecklas nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Projektet Plattform för delaktighet är en del av finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Följ vår projektblogg på http://blogi.otakantaa.fi

Bli medlem i vårt utvecklingsnätverk

Information om gränssnittet för tjänsten Invånarinitiativ.fi finns på Open Data API -sidan: https://testi.kuntalaisaloite.fi/api
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi