Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

Information till kommunerna

Kommunerna kan ansluta sig till tjänsten Invånarinitiativ.fi och efter anslutningen kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen via tjänsten. Initiativ som lagts fram via tjänsten Invånarinitiativ.fi skickas till kommunens registratorskontors e-postadress eller till någon annan e-postadress som kommunen meddelat. Också kommuner som redan har någon annan webbtjänst för invånarinitiativ i bruk kan använda tjänsten.

Kommunen kan tillägga tjänstens gränssnittskomponent (widget) på sin webbplats. I gränssnittskomponenten syns de senaste initiativen som lagts fram till kommunen via tjänsten.

För att ansluta sig till tjänsten ska kommunen kontakta tjänstens administratör (kuntalaisaloite.om@om.fi). Efter att kommunen har tagit tjänsten i bruk syns kommunens namn i tjänstens rullgardinsmeny. Både ibruktagandet och användningen av tjänsten är gratis.

Tjänsten Invånarinitiativ.fi tillhandahålls av justitieministeriet. Tjänsten erbjuder ett strukturerat underlag för framläggande av invånarinitiativ till kommunerna på ett sätt som uppfyller de formella kraven. Tjänsten ger kommuninvånarna och -medlemmarna möjlighet att delta i kommunala ärenden på samma sätt, även om deras hemkommun byts.

Information till kommunerna

Kommunerna kan ansluta sig till tjänsten Invånarinitiativ.fi och efter anslutningen kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen via tjänsten. Initiativ som lagts fram via tjänsten Invånarinitiativ.fi skickas till kommunens registratorskontors e-postadress eller till någon annan e-postadress som kommunen meddelat. Också kommuner som redan har någon annan webbtjänst för invånarinitiativ i bruk kan använda tjänsten.

Kommunen kan tillägga tjänstens gränssnittskomponent (widget) på sin webbplats. I gränssnittskomponenten syns de senaste initiativen som lagts fram till kommunen via tjänsten.

För att ansluta sig till tjänsten ska kommunen kontakta tjänstens administratör (kuntalaisaloite.om@om.fi). Efter att kommunen har tagit tjänsten i bruk syns kommunens namn i tjänstens rullgardinsmeny. Både ibruktagandet och användningen av tjänsten är gratis.

Tjänsten Invånarinitiativ.fi tillhandahålls av justitieministeriet. Tjänsten erbjuder ett strukturerat underlag för framläggande av invånarinitiativ till kommunerna på ett sätt som uppfyller de formella kraven. Tjänsten ger kommuninvånarna och -medlemmarna möjlighet att delta i kommunala ärenden på samma sätt, även om deras hemkommun byts.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi