Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Information till kommunerna

Kommunerna kan ansluta sig till tjänsten Invånarinitiativ.fi och efter anslutningen kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen via tjänsten. 

Initiativ som lagts fram via tjänsten Invånarinitiativ.fi skickas till kommunens registratorskontors e-postadress eller till någon annan e-postadress som kommunen meddelat. Kommunen får ett e-postmeddelande med en länk genom vilken den kan foga beslutet som fritt formulerad text och/eller som en bilaga. Det går inte att foga beslut till initiativ som lämnats före den 21 december 2015.

Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. I själva initiativet eller dess bilagor får inte utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Kommunen kan tillägga tjänstens gränssnittskomponent (widget) på sin webbplats. I gränssnittskomponenten syns de senaste initiativen som lagts fram till kommunen via tjänsten.

För att ansluta sig till tjänsten ska kommunen kontakta tjänstens administratör (kuntalaisaloite@gov.fi). Också kommuner som redan har någon annan webbtjänst för invånarinitiativ i bruk kan använda tjänsten. Efter att kommunen har tagit tjänsten i bruk syns kommunens namn i tjänstens rullgardinsmeny. Både ibruktagandet och användningen av tjänsten är gratis.

Tjänsten Invånarinitiativ.fi tillhandahålls av justitieministeriet. Tjänsten erbjuder ett strukturerat underlag för framläggande av invånarinitiativ till kommunerna på ett sätt som uppfyller de formella kraven. Tjänsten ger kommuninvånarna och -medlemmarna möjlighet att delta i kommunala ärenden på samma sätt, även om deras hemkommun byts.

Information till kommunerna

Kommunerna kan ansluta sig till tjänsten Invånarinitiativ.fi och efter anslutningen kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen via tjänsten. 

Initiativ som lagts fram via tjänsten Invånarinitiativ.fi skickas till kommunens registratorskontors e-postadress eller till någon annan e-postadress som kommunen meddelat. Kommunen får ett e-postmeddelande med en länk genom vilken den kan foga beslutet som fritt formulerad text och/eller som en bilaga. Det går inte att foga beslut till initiativ som lämnats före den 21 december 2015.

Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. I själva initiativet eller dess bilagor får inte utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Kommunen kan tillägga tjänstens gränssnittskomponent (widget) på sin webbplats. I gränssnittskomponenten syns de senaste initiativen som lagts fram till kommunen via tjänsten.

För att ansluta sig till tjänsten ska kommunen kontakta tjänstens administratör (kuntalaisaloite@gov.fi). Också kommuner som redan har någon annan webbtjänst för invånarinitiativ i bruk kan använda tjänsten. Efter att kommunen har tagit tjänsten i bruk syns kommunens namn i tjänstens rullgardinsmeny. Både ibruktagandet och användningen av tjänsten är gratis.

Tjänsten Invånarinitiativ.fi tillhandahålls av justitieministeriet. Tjänsten erbjuder ett strukturerat underlag för framläggande av invånarinitiativ till kommunerna på ett sätt som uppfyller de formella kraven. Tjänsten ger kommuninvånarna och -medlemmarna möjlighet att delta i kommunala ärenden på samma sätt, även om deras hemkommun byts.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi