Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Identifiera dig och skapa ett invånarinitiativ

För att kunna lägga fram ett invånarinitiativ måste du först identifiera dig i tjänsten.

E-postautenisering

Val av identifieringssätt

Vi rekommenderar stark autentisering. Stark autentisering gör det lättare att administrera och följa initiativet i tjänsten.

Ett initiativ till kommunal folkomröstning kräver stark autentisering.

Kommunförteckning

I förteckningen finns de kommuner som har gått med i webbtjänsten Invånarinitiativ.fi. Om du inte hittar din kommun i förteckningen, kontakta kommunen i fråga för att få anvisningar om hur du kan lägga fram ett initiativ.

Kommuninvånare

Du är invånare i den kommun där du är varaktigt bosatt.

Välj grunden för din initiativrätt


Typ av initiativ anvisningssidan finns ytterligare information.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi