Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Skydd av personuppgifter och dataskydd

Det förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Detta betyder att man inte får lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. I själva initiativet eller dess bilagor får inte heller utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Då den eventuella insamlingen av deltagare pågår är ansvarspersonen för initiativet registeransvarig enligt personuppgiftslagen. Ansvarspersonen ska därmed svara för att stödförklaringarna med stöd av  34 § i personuppgiftslagen förstörs efter att insamlingen av stödförklaringar har avslutats. Ansvarspersonen för ett invånarinitiativ kan vid behov stryka en deltagare från initiativets deltagarlista.

Ansvarspersonerna för initiativet och andra som deltar i initiativet får själv välja om de vill att deras namn syns i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Namnen på alla deltagare lämnas dock in till kommunen tillsammans med initiativet och det är möjligt att kommunen offentliggör namnen på alla som deltagit i initiativet när ärendet behandlas.

Skydd av personuppgifter och dataskydd

Det förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Detta betyder att man inte får lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. I själva initiativet eller dess bilagor får inte heller utan tillstånd anges privatpersoners namn, e-postadresser, telefonnummer eller andra privata uppgifter. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Då den eventuella insamlingen av deltagare pågår är ansvarspersonen för initiativet registeransvarig enligt personuppgiftslagen. Ansvarspersonen ska därmed svara för att stödförklaringarna med stöd av  34 § i personuppgiftslagen förstörs efter att insamlingen av stödförklaringar har avslutats. Ansvarspersonen för ett invånarinitiativ kan vid behov stryka en deltagare från initiativets deltagarlista.

Ansvarspersonerna för initiativet och andra som deltar i initiativet får själv välja om de vill att deras namn syns i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Namnen på alla deltagare lämnas dock in till kommunen tillsammans med initiativet och det är möjligt att kommunen offentliggör namnen på alla som deltagit i initiativet när ärendet behandlas.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi