Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Användarvillkor

Initiativ som läggs fram via Invånarinitiativ.fi förhandsgranskas innan de publiceras i tjänsten. Syftet med detta är att säkerställa att innehållet som publiceras faktiskt är ett invånarinitiativ och att det inte är olagligt, vilseledande eller kränker någon annans rättigheter.

Administratörerna för tjänsten redigerar eller korrekturläser inte initiativet. Initiativet publiceras i den form i vilken ansvarspersonen har lämnat in det för publicering. Om initiativet måste rättas skickas det tillbaka till ansvarspersonen för korrigering.

Ett initiativ lämnas opublicerat eller raderas om det

 a) strider mot lag, t.ex.

 • kränker någons ära
 • sprider uppgifter som gäller någon annans privatliv
 • sprider sekretessbelagda uppgifter
 • hetsar mot folkgrupp
 • anstiftar till brott.

b) är osakligt, t.ex.

 • innehåller svordomar eller vulgärt språk
 • innehåller länkar till material på internet som inte anknyter till initiativet eller på annat sätt är olämpligt.

c) är kränkande

 • behöver inte nödvändigtvis vara lagstridigt, men kan såra eller kränka en person eller en människogrupp.

d) saknar samband med temat

 • är inte ett invånarinitiativ.

I tjänsten publiceras inte heller meddelanden som innehåller kommersiella inslag.


Användarvillkor

Initiativ som läggs fram via Invånarinitiativ.fi förhandsgranskas innan de publiceras i tjänsten. Syftet med detta är att säkerställa att innehållet som publiceras faktiskt är ett invånarinitiativ och att det inte är olagligt, vilseledande eller kränker någon annans rättigheter.

Administratörerna för tjänsten redigerar eller korrekturläser inte initiativet. Initiativet publiceras i den form i vilken ansvarspersonen har lämnat in det för publicering. Om initiativet måste rättas skickas det tillbaka till ansvarspersonen för korrigering.

Ett initiativ lämnas opublicerat eller raderas om det

 a) strider mot lag, t.ex.

 • kränker någons ära
 • sprider uppgifter som gäller någon annans privatliv
 • sprider sekretessbelagda uppgifter
 • hetsar mot folkgrupp
 • anstiftar till brott.

b) är osakligt, t.ex.

 • innehåller svordomar eller vulgärt språk
 • innehåller länkar till material på internet som inte anknyter till initiativet eller på annat sätt är olämpligt.

c) är kränkande

 • behöver inte nödvändigtvis vara lagstridigt, men kan såra eller kränka en person eller en människogrupp.

d) saknar samband med temat

 • är inte ett invånarinitiativ.

I tjänsten publiceras inte heller meddelanden som innehåller kommersiella inslag.


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi