Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Anvisningar för deltagare i ett initiativ

Vem kan delta i ett invånarinitiativ?

Du kan delta i ett invånarinitiativ om den som avfattat initiativet samlar deltagare till initiativet. 

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. Också minderåriga personer får delta i ett invånarinitiativ. Därtill kan även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna delta i initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

De som utnyttjar kommunens tjänster kan delta i ett initiativ som gäller tjänsterna i fråga, även om de inte skulle vara invånare i kommunen.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan man också lägga fram ett initiativ till en rådgivande folkomröstning. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år.

Ansvarspersonen för ett initiativ är alltid också deltagare i initiativet. Därför ska ansvarspersonen inte skilt delta i initiativet.

Hur deltar man i ett initiativ?

På sidan "Bläddra bland invånarinitiativen" finns initiativ som är öppna för deltagande i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Du kan delta i ett initiativ om den som väckt initiativet samlar deltagare till initiativet och om du är berättigad att delta i initiativet i fråga.

För att kunna delta i ett invånarinitiativ via tjänsten Invånarinitiativ.fi måste du ha en fungerande e-postadress eller möjlighet till stark autentisering. Stark autentisering förutsätter att du identifierar dig med dina nätbankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat.

Namnen på deltagarna i initiativen publiceras inte i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Deltagarnas namn syns för initiativets ansvarsperson. Det bör dock noteras att namnen på alla deltagare lämnas in till kommunen tillsammans med initiativet och att kommunen kan offentliggöra namnen på alla som deltagit i initiativet när den behandlar initiativet.

Deltagarens ansvar

Initiativdeltagaren svarar själv för att de uppgifter han eller hon ger är riktiga och korrekta.

Det är inte tillåtet att lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Den som deltagit i ett invånarinitiativ kan inte självmant återkalla sitt deltagande i initiativet. Ansvarspersonen kan dock vid behov stryka en deltagare.

Ansvarspersonen är alltid också deltagare i initiativet. Deltagaren måste stryka sin eventuella tidigare stödförklaring för ett invånarinitiativ i det fall att han eller hon senare blir ansvarsperson för initiativet.

Ansvarspersonerna och deltagarna i initiativet tillsammans anses vara initiativtagarna.

Anvisningar för deltagare i ett initiativ

Vem kan delta i ett invånarinitiativ?

Du kan delta i ett invånarinitiativ om den som avfattat initiativet samlar deltagare till initiativet. 

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. Också minderåriga personer får delta i ett invånarinitiativ. Därtill kan även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna delta i initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

De som utnyttjar kommunens tjänster kan delta i ett initiativ som gäller tjänsterna i fråga, även om de inte skulle vara invånare i kommunen.

I tjänsten Invånarinitiativ.fi kan man också lägga fram ett initiativ till en rådgivande folkomröstning. Initiativ till en folkomröstning kan tas av minst fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år.

Ansvarspersonen för ett initiativ är alltid också deltagare i initiativet. Därför ska ansvarspersonen inte skilt delta i initiativet.

Hur deltar man i ett initiativ?

På sidan "Bläddra bland invånarinitiativen" finns initiativ som är öppna för deltagande i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Du kan delta i ett initiativ om den som väckt initiativet samlar deltagare till initiativet och om du är berättigad att delta i initiativet i fråga.

För att kunna delta i ett invånarinitiativ via tjänsten Invånarinitiativ.fi måste du ha en fungerande e-postadress eller möjlighet till stark autentisering. Stark autentisering förutsätter att du identifierar dig med dina nätbankkoder, ett certifikatkort eller ett mobilcertifikat.

Namnen på deltagarna i initiativen publiceras inte i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Deltagarnas namn syns för initiativets ansvarsperson. Det bör dock noteras att namnen på alla deltagare lämnas in till kommunen tillsammans med initiativet och att kommunen kan offentliggöra namnen på alla som deltagit i initiativet när den behandlar initiativet.

Deltagarens ansvar

Initiativdeltagaren svarar själv för att de uppgifter han eller hon ger är riktiga och korrekta.

Det är inte tillåtet att lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Den som deltagit i ett invånarinitiativ kan inte självmant återkalla sitt deltagande i initiativet. Ansvarspersonen kan dock vid behov stryka en deltagare.

Ansvarspersonen är alltid också deltagare i initiativet. Deltagaren måste stryka sin eventuella tidigare stödförklaring för ett invånarinitiativ i det fall att han eller hon senare blir ansvarsperson för initiativet.

Ansvarspersonerna och deltagarna i initiativet tillsammans anses vara initiativtagarna.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi