Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Anvisningar för deltagare i ett initiativ

Vem kan delta i ett invånarinitiativ?

Du kan delta i ett invånarinitiativ om den som avfattat initiativet samlar deltagare till initiativet. För att kunna delta i ett initiativ måste du, beroende på initiativets typ, antingen vara medlem av eller röstberättigad invånare i den kommun som initiativet gäller.

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. När det gäller vanliga invånarinitiativ är initiativrätten inte bunden till rösträtt vid kommunalval. Också minderåriga personer får komma med invånarinitiativ. Därtill kan även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

Ansvarspersonen för ett initiativ är alltid också deltagare i initiativet. Därför ska ansvarspersonen inte skilt delta i initiativet.

I framtiden ska tjänsten även kunna användas för att lägga fram initiativ till att en fråga tas upp till behandling i fullmäktige samt initiativ till en kommunal folkomröstning. I dessa initiativ kan endast kommunens röstberättigade invånare delta.

Hur deltar man i ett initiativ?

På sidan "Bläddra bland invånarinitiativen" finns initiativ som är öppna för deltagande i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Du kan delta i ett initiativ om den som väckt initiativet samlar deltagare till initiativet och om du är berättigad att delta i initiativ som läggs fram till kommunen i fråga, dvs. om du är kommunens medlem eller röstberättigad invånare i kommunen.

För att kunna delta i ett vanligt invånarinitiativ via tjänsten Invånarinitiativ.fi måste du ha en fungerande e-postadress, eftersom deltagandet bekräftas per e-post.

Om du vill, kan du välja att dölja ditt namn i tjänsten. Det bör dock noteras att namnen på alla deltagare lämnas in till kommunen tillsammans med initiativet och att kommunen kan offentliggöra namnen på alla som deltagit i initiativet när den behandlar initiativet.

Deltagarens ansvar

Initiativdeltagaren svarar själv för att de uppgifter han eller hon ger är riktiga och korrekta.

Det är inte tillåtet att lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Den som deltagit i ett invånarinitiativ kan inte självmant återkalla sitt deltagande i initiativet. Ansvarspersonen kan dock vid behov stryka en deltagare.

Ansvarspersonen är alltid också deltagare i initiativet. Deltagaren måste stryka sin eventuella tidigare stödförklaring för ett invånarinitiativ i det fall att han eller hon senare blir ansvarsperson för initiativet.

Ansvarspersonerna och deltagarna i initiativet tillsammans anses vara initiativtagarna.

Anvisningar för deltagare i ett initiativ

Vem kan delta i ett invånarinitiativ?

Du kan delta i ett invånarinitiativ om den som avfattat initiativet samlar deltagare till initiativet. För att kunna delta i ett initiativ måste du, beroende på initiativets typ, antingen vara medlem av eller röstberättigad invånare i den kommun som initiativet gäller.

För att kunna lägga fram ett vanligt invånarinitiativ till en kommun måste du vara medlem av kommunen i fråga. När det gäller vanliga invånarinitiativ är initiativrätten inte bunden till rösträtt vid kommunalval. Också minderåriga personer får komma med invånarinitiativ. Därtill kan även andra kommunmedlemmar än kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen. Vid sidan av kommuninvånare är de som äger eller besitter fast egendom i kommunen kommunmedlemmar. Också samfund, institutioner och stiftelser som har hemort i kommunen är kommunmedlemmar.

Ansvarspersonen för ett initiativ är alltid också deltagare i initiativet. Därför ska ansvarspersonen inte skilt delta i initiativet.

I framtiden ska tjänsten även kunna användas för att lägga fram initiativ till att en fråga tas upp till behandling i fullmäktige samt initiativ till en kommunal folkomröstning. I dessa initiativ kan endast kommunens röstberättigade invånare delta.

Hur deltar man i ett initiativ?

På sidan "Bläddra bland invånarinitiativen" finns initiativ som är öppna för deltagande i tjänsten Invånarinitiativ.fi. Du kan delta i ett initiativ om den som väckt initiativet samlar deltagare till initiativet och om du är berättigad att delta i initiativ som läggs fram till kommunen i fråga, dvs. om du är kommunens medlem eller röstberättigad invånare i kommunen.

För att kunna delta i ett vanligt invånarinitiativ via tjänsten Invånarinitiativ.fi måste du ha en fungerande e-postadress, eftersom deltagandet bekräftas per e-post.

Om du vill, kan du välja att dölja ditt namn i tjänsten. Det bör dock noteras att namnen på alla deltagare lämnas in till kommunen tillsammans med initiativet och att kommunen kan offentliggöra namnen på alla som deltagit i initiativet när den behandlar initiativet.

Deltagarens ansvar

Initiativdeltagaren svarar själv för att de uppgifter han eller hon ger är riktiga och korrekta.

Det är inte tillåtet att lägga fram eller delta i ett initiativ i någon annans namn. Det är förbjudet att olovligen använda någon annans uppgifter. Sådana uppgifter är exempelvis privatpersoners namn, e-postadresser och telefonnummer. Var och en som deltar i ett initiativ svarar själv för de följder som orsakas av missbruk av någon annans person- eller övriga uppgifter.

Den som deltagit i ett invånarinitiativ kan inte självmant återkalla sitt deltagande i initiativet. Ansvarspersonen kan dock vid behov stryka en deltagare.

Ansvarspersonen är alltid också deltagare i initiativet. Deltagaren måste stryka sin eventuella tidigare stödförklaring för ett invånarinitiativ i det fall att han eller hon senare blir ansvarsperson för initiativet.

Ansvarspersonerna och deltagarna i initiativet tillsammans anses vara initiativtagarna.
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi