Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till de kommuner som är med i tjänsten samt stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra.

Tjänsten finns tillgänglig både på finska och på svenska. Tjänsten tillhandahålls gratis av justitieministeriet och är trygg att använda.

Enligt kommunallagen har kommuninvånarna rätt att komma med initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Alla initiativ som inletts i kommunen behandlas av den behöriga kommunala myndigheten utan ogrundat dröjsmål. Initiativtagarna ska informeras om de åtgärder som vidtagits med anledning av ett initiativ.

Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna i fråga.

Därtill kan fyra procent av de kommuninvånare som fyllt 15 år ta initiativ till en folkomröstning.

Bläddra bland invånarinitiativen

Bläddra bland invånarinitiativen inom din egen kommun

Senast tillagda intiativen

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi