Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Kontaktuppgifter

Vi hoppas att tjänsten Invånarinitiativ.fi är lätt att använda och inspirerande. Vi håller fortfarande på att utveckla tjänsten och därför vill vi gärna höra din åsikt! Du kan skicka oss frågor, kritik, tack eller förbättringsförslag som gäller tjänsten.

Respons kan skickas till adressen kuntalaisaloite.om@om.fi.

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.

Kontaktperson vid justitieministeriet är projektchef Laura Nurminen. (e-postadress: förnamn.efternamn@om.fi)
Kontaktuppgifter

Vi hoppas att tjänsten Invånarinitiativ.fi är lätt att använda och inspirerande. Vi håller fortfarande på att utveckla tjänsten och därför vill vi gärna höra din åsikt! Du kan skicka oss frågor, kritik, tack eller förbättringsförslag som gäller tjänsten.

Respons kan skickas till adressen kuntalaisaloite.om@om.fi.

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet.

Kontaktperson vid justitieministeriet är projektchef Laura Nurminen. (e-postadress: förnamn.efternamn@om.fi)
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi