Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Ändamålet med tjänsten

Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi har skapats för att samla alla funktioner som ansluter sig till invånarinitiativ på en och samma webbplats. I tjänsten kan du lägga fram ett invånarinitiativ, samla deltagare till ditt initiativ, följa upp andras initiativ och stödja initiativ som lagts fram till din kommun. Tjänsten är gratis. Den är trygg att använda och finns tillgänglig både på finska och på svenska.

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet och den utvecklas som en del av projektet Plattform för delaktighet. Plattformen för delaktighet erbjuder nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Tjänsterna ger medborgarna bättre möjligheter att påverka och få information, samt ökar transparensen i beredningen och beslutsfattandet. Projektet Plattform för delaktighet hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Ändamålet med tjänsten

Webbtjänsten Invånarinitiativ.fi har skapats för att samla alla funktioner som ansluter sig till invånarinitiativ på en och samma webbplats. I tjänsten kan du lägga fram ett invånarinitiativ, samla deltagare till ditt initiativ, följa upp andras initiativ och stödja initiativ som lagts fram till din kommun. Tjänsten är gratis. Den är trygg att använda och finns tillgänglig både på finska och på svenska.

Tjänsten tillhandahålls av justitieministeriet och den utvecklas som en del av projektet Plattform för delaktighet. Plattformen för delaktighet erbjuder nättjänster för att stöda interaktionen mellan medborgarsamhället, den offentliga förvaltningen och de politiska beslutsfattarna. Tjänsterna ger medborgarna bättre möjligheter att påverka och få information, samt ökar transparensen i beredningen och beslutsfattandet. Projektet Plattform för delaktighet hör till finansministeriets program för påskyndande av elektronisk kommunikation och ärendehantering (SADe-programmet).

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi