Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Open Data API v1

The Open Data API provides the same information about initiatives as the site's user interface does. This service contains three Open Data access points: one for listing public initiatives, one for details of an individual initiative and one for receiving municipalities. All interfaces support JSON and JSONP formats.

List of Initiatives

https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/initiatives

Returns a list of initiatives with Basic properties. Id of an initiative is an URI of initiative details in JSON format.

Parameters offset and limit may be used to restrict the results. 20 initiatives will be returned by default. Maximum amount of initiatives to return is 50.

Results might be ordered with parameter orderBy. Possible values are oldestSent, latestSent, id, mostParticipants, leastParticipants, oldest and latest.

If municipality parameter is given, only initiatives for given municipality id are returned.

https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/initiatives?offset=20&limit=10&municipality=35&orderBy=latest

Initiative Details

https://testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/initiatives/{id}

Details of the initiative in JSON format.

Municipalities

All municipalities are listed at https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/municipalities.

JSONP

All interfaces support also JSONP format. Callback is given with jsonp parameter. E.g.
https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/initiatives?jsonp=myCallback.

Initiative Details

Example Data Type Description
{
"authors":{ Object Information about the authors of the initiative
"privateNames":1, Integer Amount of authors who have not published their names
"publicAuthors":[ Array List of public authors
{
"municipality":{ Object Authors home municipality
"active":false, boolean Is municipality active in the service
"id":"https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/municipalities/1", String (URI) URI for the municipality
"nameFi":"Tampere", String Name of the municipality in finnish
"nameSv":"Tammerfors" String Name of the municipality in swedish
},
"name":"Teemu Teekkari" String Authors name
}]
,
"publicNames":1 Integer Amount of public authors
},
"collaborative":true, Boolean Is people able to participate to the initiative
"id":"https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/initiatives/1", String (URI) URI of this object
"municipality":{ Object The municipality where the initiative is oriented to
"active":false, boolean Is municipality active in the service
"id":"https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/municipalities/1", String (URI) URI for the municipality
"nameFi":"Tampere", String Name of the municipality in finnish
"nameSv":"Tammerfors" String Name of the municipality in swedish
},
"name":"Tämä on esimerkkialoitteen otsikko", String Subject of the initiative
"participantCount":{ Object Amount of participants if collaborative initiative
"externalNames":0, Integer Amount of participants gathered elsewhere
"privateNames":10, Integer Amount of participants who has not given their name for publishing
"publicNames":1, Integer Amount of participants who has marked their name public
"total":11 Integer Total amount of participants (public+private+external)
},
"proposal":"Tämä on esimerkkialoitteen sisältö", String Proposal of the initiative
"publishDate":"2010-01-01", String (xsd:date) Date when the initiative is published
"sentTime":null, String (xsd:date) | null Date when the initiative is sent to the municipality or null if not yet sent.
"type":"COLLABORATIVE", Enum (SINGLE, COLLABORATIVE, COLLABORATIVE_CITIZEN) Type of the initiative
"url":{ Object URL:s to initiatives public page
"fi":"https://testi.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1", String Finnish URL
"sv":"https://testi.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/1" String Swedish URL
}
}

Basic properties for initiative list

Example Data Type Description
[
{
"collaborative":true, Boolean Is people able to participate to the initiative
"id":"https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/initiatives/1", String (URI) URI of this object
"municipality":{ Object The municipality where the initiative is oriented to
"active":false, boolean Is municipality active in the service
"id":"https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/municipalities/1", String (URI) URI for the municipality
"nameFi":"Tampere", String Name of the municipality in finnish
"nameSv":"Tammerfors" String Name of the municipality in swedish
},
"name":"Tämä on esimerkkialoitteen otsikko", String Subject of the initiative
"participantCount":2, Object Amount of participants if collaborative initiative
"publishDate":"2012-12-01", String (xsd:date) Date when the initiative is published
"sentTime":"2012-12-24", String (xsd:date) | null Date when the initiative is sent to the municipality or null if not yet sent.
"type":"COLLABORATIVE_CITIZEN", Enum (SINGLE, COLLABORATIVE, COLLABORATIVE_CITIZEN) Type of the initiative
"url":{ Object URL:s to initiatives public page
"fi":"https://testi.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/1", String Finnish URL
"sv":"https://testi.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/1" String Swedish URL
}
}]

Municipalities

Example Data Type Description
[
{
"active":false, boolean Is municipality active in the service
"id":"https:////testi.kuntalaisaloite.fi/api/v1/municipalities/1", String (URI) URI of this object
"nameFi":"Tampere", String Name of the municipality in finnish
"nameSv":"Tammerfors" String Name of the municipality in swedish
}]
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi