Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Henkilötietojen suoja ja tietoturva

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä jokaisessa aloitteen vaiheessa. Tämä tarkoittaa että aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua kenenkään toisen nimissä. Itse aloitteessa tai siihen lisätyissä liitteissä ei saa myöskään luvatta esiintyä yksityishenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yksityisiksi katsottavia tietoja. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Mikäli kuntalaisaloitteeseen kerätään osallistujia, toimii aloitteen vastuuhenkilö henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä kannatusilmoitusten keräysvaiheessa. Hänen vastuullaan on siten hävittää kannatusilmoitukset keräyksen päätyttyä henkilötietolain 34§:n nojalla. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja muut aloitteeseen osallistujat voivat valita saako heidän nimensä näkyä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelussa piilotetut nimet toimitetaan kuitenkin kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja on mahdollista että kunta saattaa myöhemmin aloitteen käsittelyn yhteydessä julkaista aloitteen tekijöiden nimet.

Henkilötietojen suoja ja tietoturva

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä jokaisessa aloitteen vaiheessa. Tämä tarkoittaa että aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua kenenkään toisen nimissä. Itse aloitteessa tai siihen lisätyissä liitteissä ei saa myöskään luvatta esiintyä yksityishenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yksityisiksi katsottavia tietoja. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Mikäli kuntalaisaloitteeseen kerätään osallistujia, toimii aloitteen vastuuhenkilö henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä kannatusilmoitusten keräysvaiheessa. Hänen vastuullaan on siten hävittää kannatusilmoitukset keräyksen päätyttyä henkilötietolain 34§:n nojalla. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja muut aloitteeseen osallistujat voivat valita saako heidän nimensä näkyä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelussa piilotetut nimet toimitetaan kuitenkin kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja on mahdollista että kunta saattaa myöhemmin aloitteen käsittelyn yhteydessä julkaista aloitteen tekijöiden nimet.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi