Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Henkilötietojen suoja ja tietoturva

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä jokaisessa aloitteen vaiheessa. Tämä tarkoittaa että aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua kenenkään toisen nimissä. Itse aloitteessa tai siihen lisätyissä liitteissä ei saa myöskään luvatta esiintyä yksityishenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yksityisiksi katsottavia tietoja. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Mikäli kuntalaisaloitteeseen kerätään osallistujia, toimii aloitteen vastuuhenkilö henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä kannatusilmoitusten keräysvaiheessa. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilöt voivat valita saako heidän nimensä näkyä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Aloitteeseen osallistujien nimiä ei julkaista palvelussa, ne näkyvät ainoastaan aloitteen vastuuhenkilölle. Palvelussa piilotetut nimet toimitetaan kuitenkin kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja on mahdollista, että kunta saattaa myöhemmin aloitteen käsittelyn yhteydessä julkaista aloitteen tekijöiden nimet.

REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Henkilörekisteri on aloitekohtainen. Kukin henkilörekisteri on nimeltään:

“Rekisteri kuntalaisaloitteen [ALOITTEEN NIMI JA PÄIVÄYS] sähköisistä kannatusilmoituksista Kuntalaisaloite.fi -palvelussa”

1. Rekisterinpitäjä

Kuntalaisaloitteen sähköisten kannatusilmoitusten yhteisrekisterinpitäjänä toimivat kunkin kuntalaisaloitteen vastuuhenkilöt ja oikeusministeriö yhdessä.

Vastuuhenkilöiden nimet näkyvät kunkin aloitteen omalla sivulla. Oikeusministeriö toimii rekisterinpitäjänä tietojärjestelmän osalta. sähköposti: kuntalaisaloite@gov.fi

Paperisten kannatusilmoitusten käsittelystä ja henkilörekisteristä vastaa kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö.

2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyperusteena on 6 artiklan 1c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeusperusteena käsittelylle:

 • Kuntalaki 23 §,
 • Vna oikeusministeriöstä 1 § 17 kohta,
 • perustuslaki 14 § 4 mom

3. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Rekisterissä on tietoja seuraavista käyttäjäryhmistä:

 1. aloitteiden vastuuhenkilöt
 2. aloitteiden kannattajat

Sähköpostitunnistautuneista aloitteiden vastuuhenkilöistä tallennetaan seuraavat tiedot: koko nimi ja sähköpostiosoite. Osoite ja puhelinnumero tallennetaan, mikäli käyttäjä on ne antanut. Vahvasti tunnistautuneista tallennetaan myös kotikunta, joka saadaan väestötietojärjestelmästä.

Aloitteiden kannattajista tallennetaan seuraavat tiedot: koko nimi ja kotikunta.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät (säännönmukainen luovutus)

Aloitteen kannattajien tiedot toimitetaan aloitteen toimittamisen yhteydessä kunnalle. 

Mahdolliset paperisten kannatusilmoitusten kerääjät toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. He toimittavat saamansa kannatusilmoitukset aloitteen vastuuhenkilölle.

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Palvelimet sijaitsevat Suomessa. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat (tai tämän ajan määrittämiskriteerit, mahdollisuuksien mukaan)

Tietojen käsittelyssä noudatetaan julkisuuslakia.

8. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietoliikenteen suojaus

Yhteys käyttäjien koneelta internetin yli palveluun tapahtuu käyttäen suojattua (SSL-) yhteyttä.

Tietojärjestelmien suojaus

 Pääsy tietojärjestelmiin ja tietokantoihin on teknisesti rajoitettu

 Ylläpitäjät

 Palvelun ylläpito-oikeudet on vain rajatulla joukolla erikseen sovittuja henkilöitä

 • Ylläpitäjien tietoliikenneyhteydet ovat suojatut

 • Ylläpitäjien toiminta tallennetaan lokiin

9. Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Kuntalaisaloite.fi -palvelun säännönmukaiset tietolähteet ovat

•         Suomi.fi-tunnistus

•         Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä väestötietojärjestelmä

•         Käyttäjän syöttämät tiedot

 10. Rekisteröidyn oikeudet

Voit pyytää jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan [sähköisesti], kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kohdassa 2. Tietojasi pyytäessäsi sinulla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytesi ja siten oikeutesi tietojen tarkastamiseen.

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus tai virhe, voit pyytää sen oikaisemista. Yksilöithän pyynnössäsi, mikä tieto on käsityksesi mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa. Voit myös pyytää henkilötietojesi täydentämistä, jos ne ovat mielestäsi puutteelliset.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan, yhteystiedot yllä. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Henkilötietojen suoja ja tietoturva

Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä jokaisessa aloitteen vaiheessa. Tämä tarkoittaa että aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua kenenkään toisen nimissä. Itse aloitteessa tai siihen lisätyissä liitteissä ei saa myöskään luvatta esiintyä yksityishenkilöiden nimiä, sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai muita yksityisiksi katsottavia tietoja. Jokainen vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Mikäli kuntalaisaloitteeseen kerätään osallistujia, toimii aloitteen vastuuhenkilö henkilötietolain tarkoittamana rekisterinpitäjänä kannatusilmoitusten keräysvaiheessa. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi tarvittaessa poistaa osallistujan aloitteen osallistujalistalta.

Aloitteen vastuuhenkilöt voivat valita saako heidän nimensä näkyä Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Aloitteeseen osallistujien nimiä ei julkaista palvelussa, ne näkyvät ainoastaan aloitteen vastuuhenkilölle. Palvelussa piilotetut nimet toimitetaan kuitenkin kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja on mahdollista, että kunta saattaa myöhemmin aloitteen käsittelyn yhteydessä julkaista aloitteen tekijöiden nimet.

REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Henkilörekisteri on aloitekohtainen. Kukin henkilörekisteri on nimeltään:

“Rekisteri kuntalaisaloitteen [ALOITTEEN NIMI JA PÄIVÄYS] sähköisistä kannatusilmoituksista Kuntalaisaloite.fi -palvelussa”

1. Rekisterinpitäjä

Kuntalaisaloitteen sähköisten kannatusilmoitusten yhteisrekisterinpitäjänä toimivat kunkin kuntalaisaloitteen vastuuhenkilöt ja oikeusministeriö yhdessä.

Vastuuhenkilöiden nimet näkyvät kunkin aloitteen omalla sivulla. Oikeusministeriö toimii rekisterinpitäjänä tietojärjestelmän osalta. sähköposti: kuntalaisaloite@gov.fi

Paperisten kannatusilmoitusten käsittelystä ja henkilörekisteristä vastaa kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö.

2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyperusteena on 6 artiklan 1c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeusperusteena käsittelylle:

 • Kuntalaki 23 §,
 • Vna oikeusministeriöstä 1 § 17 kohta,
 • perustuslaki 14 § 4 mom

3. Rekisteröityjen ryhmät ja niihin liittyvät henkilötietoryhmät

Rekisterissä on tietoja seuraavista käyttäjäryhmistä:

 1. aloitteiden vastuuhenkilöt
 2. aloitteiden kannattajat

Sähköpostitunnistautuneista aloitteiden vastuuhenkilöistä tallennetaan seuraavat tiedot: koko nimi ja sähköpostiosoite. Osoite ja puhelinnumero tallennetaan, mikäli käyttäjä on ne antanut. Vahvasti tunnistautuneista tallennetaan myös kotikunta, joka saadaan väestötietojärjestelmästä.

Aloitteiden kannattajista tallennetaan seuraavat tiedot: koko nimi ja kotikunta.

5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät (säännönmukainen luovutus)

Aloitteen kannattajien tiedot toimitetaan aloitteen toimittamisen yhteydessä kunnalle. 

Mahdolliset paperisten kannatusilmoitusten kerääjät toimivat henkilötietojen käsittelijöinä. He toimittavat saamansa kannatusilmoitukset aloitteen vastuuhenkilölle.

Tietoliikenteen häirintään syyllistyneiden tietoja voidaan luovuttaa rikoksen selvittämistä varten. Tietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

6. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Palvelimet sijaitsevat Suomessa. Rekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat (tai tämän ajan määrittämiskriteerit, mahdollisuuksien mukaan)

Tietojen käsittelyssä noudatetaan julkisuuslakia.

8. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietoliikenteen suojaus

Yhteys käyttäjien koneelta internetin yli palveluun tapahtuu käyttäen suojattua (SSL-) yhteyttä.

Tietojärjestelmien suojaus

 Pääsy tietojärjestelmiin ja tietokantoihin on teknisesti rajoitettu

 Ylläpitäjät

 Palvelun ylläpito-oikeudet on vain rajatulla joukolla erikseen sovittuja henkilöitä

 • Ylläpitäjien tietoliikenneyhteydet ovat suojatut

 • Ylläpitäjien toiminta tallennetaan lokiin

9. Mistä henkilötiedot on saatu sekä tarvittaessa se, onko tiedot saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä

Kuntalaisaloite.fi -palvelun säännönmukaiset tietolähteet ovat

•         Suomi.fi-tunnistus

•         Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä väestötietojärjestelmä

•         Käyttäjän syöttämät tiedot

 10. Rekisteröidyn oikeudet

Voit pyytää jäljennöksen itseäsi koskevista tiedoista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan [sähköisesti], kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kohdassa 2. Tietojasi pyytäessäsi sinulla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytesi ja siten oikeutesi tietojen tarkastamiseen.

Jos havaitset, että tiedoissasi on epätarkkuus tai virhe, voit pyytää sen oikaisemista. Yksilöithän pyynnössäsi, mikä tieto on käsityksesi mukaan virheellinen, millä perusteella, ja miten tietoa tulisi muuttaa. Voit myös pyytää henkilötietojesi täydentämistä, jos ne ovat mielestäsi puutteelliset.

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjän edustajaan, yhteystiedot yllä. Sinulla on oikeus valittaa tietojesi käsittelystä myös valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi