Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Tietoa kunnille

Kunnat voivat liittyä Kuntalaisaloite.fi-palveluun. Liittymisen myötä kuntalaisille on mahdollista tehdä aloitteita kunnalle palvelun kautta. Kunnat, jotka käyttävät kuntalaisaloite.fi-palvelua, saavat palvelussa tehdyt aloitteet kunnan kirjaamon sähköpostiin tai muuhun kunnan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelun käyttö on mahdollista, vaikka kunnalla olisi käytössään myös jokin toinen verkkopalvelu kuntalaisaloitteiden tekemiseksi.

Kunta voi halutessaan liittää verkkosivuilleen Kuntalaisaloite.fi-palvelun leijukkeen. Leijukkeessa näkyvät Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta kuntaan viimeksi tehdyt kuntalaisaloitteet.

Kunnat saavat palvelun käyttöönsä ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään (kuntalaisaloite.om@om.fi). Palvelun käyttöönoton jälkeen kunnan nimi näkyy Kuntalaisaloite.fi-palvelun alasvetovalikossa. Kuntalaisaloite.fi-palveluun liittyminen ja palvelun käyttö on kunnille maksutonta.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tuottama palvelu. Palvelu tarjoaa jäsennellyn alustan aloitteen tekemiselle, sekä vastaa aloitteen tekemiseen ja lähettämiseen vaadittavista muodollisista tehtävistä. Kuntien asukkaille ja jäsenille palvelu mahdollistaa yhtenäiset osallistumisen käytännöt myös kotikunnan vaihtuessa.

Tietoa kunnille

Kunnat voivat liittyä Kuntalaisaloite.fi-palveluun. Liittymisen myötä kuntalaisille on mahdollista tehdä aloitteita kunnalle palvelun kautta. Kunnat, jotka käyttävät kuntalaisaloite.fi-palvelua, saavat palvelussa tehdyt aloitteet kunnan kirjaamon sähköpostiin tai muuhun kunnan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelun käyttö on mahdollista, vaikka kunnalla olisi käytössään myös jokin toinen verkkopalvelu kuntalaisaloitteiden tekemiseksi.

Kunta voi halutessaan liittää verkkosivuilleen Kuntalaisaloite.fi-palvelun leijukkeen. Leijukkeessa näkyvät Kuntalaisaloite.fi-palvelun kautta kuntaan viimeksi tehdyt kuntalaisaloitteet.

Kunnat saavat palvelun käyttöönsä ottamalla yhteyttä palvelun ylläpitäjään (kuntalaisaloite.om@om.fi). Palvelun käyttöönoton jälkeen kunnan nimi näkyy Kuntalaisaloite.fi-palvelun alasvetovalikossa. Kuntalaisaloite.fi-palveluun liittyminen ja palvelun käyttö on kunnille maksutonta.

Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tuottama palvelu. Palvelu tarjoaa jäsennellyn alustan aloitteen tekemiselle, sekä vastaa aloitteen tekemiseen ja lähettämiseen vaadittavista muodollisista tehtävistä. Kuntien asukkaille ja jäsenille palvelu mahdollistaa yhtenäiset osallistumisen käytännöt myös kotikunnan vaihtuessa.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi