Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Kuntalaisaloitteen muodot

Kuntalaisaloite toimittaa kuntaan joko sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Sähköisesti aloitteen voi laatia ja toimittaa joko Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sähköpostitse. Osalla kunnista voi olla sivuillaan myös aloitelaatikoita sähköisen aloitteen jättämistä varten.

Kuntalaisaloite on muodoltaan yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiantilaan. Kuntalaisaloite koostuu aloitteen otsikosta ja sisällöstä. Otsikon tulee kuvata aloitteen sisältöä. Sisältö kertoo aloitteen ehdotuksen sekä perustelut ehdotukselle. Jos aloitteessa on useampi osallistuja, liitetään myös tiedot osallistujista aloitteeseen. Lisäksi aloitteen vastuutahot voivat halutessaan liittää aloitteeseen aiheeseen liittyvää lisätietoa (kuten linkkejä) osallistujien ja kunnan käyttöön. Nämä lisätiedot liitetään Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kohtaan lisätiedot.

Tavallinen kuntalaisaloite

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa tavallinen kuntalaisaloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialaan se kunnassa kuuluu.

2 % -aloite

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista osallistuu aloitteeseen, jonka aihe kuuluu valtuuston toimivaltaan, tulee valtuuston käsitellä aloite kuuden kuukauden kuluessa.

5 % -aloite

Vähintään viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Kunnanvaltuuston tulee päättää viipymättä, järjestetäänkö aiheesta vaadittu kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Kuntalaisaloitteen muodot

Kuntalaisaloite toimittaa kuntaan joko sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Sähköisesti aloitteen voi laatia ja toimittaa joko Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sähköpostitse. Osalla kunnista voi olla sivuillaan myös aloitelaatikoita sähköisen aloitteen jättämistä varten.

Kuntalaisaloite on muodoltaan yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiantilaan. Kuntalaisaloite koostuu aloitteen otsikosta ja sisällöstä. Otsikon tulee kuvata aloitteen sisältöä. Sisältö kertoo aloitteen ehdotuksen sekä perustelut ehdotukselle. Jos aloitteessa on useampi osallistuja, liitetään myös tiedot osallistujista aloitteeseen. Lisäksi aloitteen vastuutahot voivat halutessaan liittää aloitteeseen aiheeseen liittyvää lisätietoa (kuten linkkejä) osallistujien ja kunnan käyttöön. Nämä lisätiedot liitetään Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kohtaan lisätiedot.

Tavallinen kuntalaisaloite

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa tavallinen kuntalaisaloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialaan se kunnassa kuuluu.

2 % -aloite

Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista osallistuu aloitteeseen, jonka aihe kuuluu valtuuston toimivaltaan, tulee valtuuston käsitellä aloite kuuden kuukauden kuluessa.

5 % -aloite

Vähintään viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista voi tehdä kunnalle aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Kunnanvaltuuston tulee päättää viipymättä, järjestetäänkö aiheesta vaadittu kansanäänestys. Kansanäänestys on neuvoa-antava.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi