Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Ohjeet aloitteeseen osallistujalle

Kuka voi osallistua aloitteeseen?

Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen laatija kerää aloitteeseen osallistujia. Aloitteeseen osallistuminen edellyttää aloitteen tyypistä riippuen, että olet sen kunnan jäsen tai äänioikeutettu asukas, jota aloite koskee.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeutteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Aloitteen vastuuhenkilö katsotaan aina myös aloitteen osallistujaksi. Sen vuoksi vastuuhenkilön ei tule erikseen osallistua aloitteeseen.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi tulevaisuudessa tehdä myös kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita sekä aloitteita, jotka kunnanvaltuusto käsittelee. Näihin aloitteisiin voivat osallistua ainoastaan kunnan äänioikeutetut asukkaat.

Miten aloitteeseen osallistutaan? 

“Selaa kuntalaisaloitteita” -sivulla voit tarkastella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa avoinna olevia aloitteita. Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen vireillepanija kerää aloitteeseen osallistujia ja sinulla on oikeus osallistua kyseiselle kunnalle tehtäviin aloitteisiin joko kunnan jäsenenä tai äänioikeutettuna asukkaana.

Osallistuaksesi tavalliseen kuntalaisaloitteeseen Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen, sillä osallistuminen vahvistetaan sähköpostitse.

Aloitteeseen osallistujan nimeä ei julkaista Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Osallistujien nimet näkyvät aloitteen vastuuhenkilölle. On kuitenkin huomattava, että kaikkien osallistujien nimet toimitetaan kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja kunta voi julkistaa aloitteen tekijöiden nimet aloitetta käsitellessään.

Osallistujan vastuut

Kuntalaisaloitteeseen osallistuja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua toisen henkilön nimissä. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jokainen aloitteeseen osallistuva vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Kuntalaisaloitteeseen osallistunut ei voi omatoimisesti perua osallistumistaan aloitteeseen. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi kuitenkin poistaa osallistujan tarvittaessa.

Aloitteen vastuuhenkilö on aina myös aloitteen osallistuja. Osallistujan vastuulla on poistaa kuntalaisaloitteeseen mahdollisesti aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus siinä tapauksessa, että hän asettuu aloitteen vastuuhenkilöksi.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja aloitteeseen osallistuvat ovat yhdessä aloitteen tekijöitä. 


Ohjeet aloitteeseen osallistujalle

Kuka voi osallistua aloitteeseen?

Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen laatija kerää aloitteeseen osallistujia. Aloitteeseen osallistuminen edellyttää aloitteen tyypistä riippuen, että olet sen kunnan jäsen tai äänioikeutettu asukas, jota aloite koskee.

Tavallisen kuntalaisaloitteen tehdäksesi sinun tulee olla jäsen kunnassa, jolle teet aloitteen. Aloiteoikeus ei ole sidottu tavallisen kuntalaisaloitteen osalta äänioikeutteen kunnallisvaaleissa. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen. Lisäksi muut kunnan jäsenet kuin asukkaat voivat tehdä kunnalle aloitteita. Kunnan jäseniä ovat asukkaiden lisäksi ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa.

Aloitteen vastuuhenkilö katsotaan aina myös aloitteen osallistujaksi. Sen vuoksi vastuuhenkilön ei tule erikseen osallistua aloitteeseen.

Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voi tulevaisuudessa tehdä myös kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita sekä aloitteita, jotka kunnanvaltuusto käsittelee. Näihin aloitteisiin voivat osallistua ainoastaan kunnan äänioikeutetut asukkaat.

Miten aloitteeseen osallistutaan? 

“Selaa kuntalaisaloitteita” -sivulla voit tarkastella Kuntalaisaloite.fi-palvelussa avoinna olevia aloitteita. Voit osallistua aloitteeseen, jos aloitteen vireillepanija kerää aloitteeseen osallistujia ja sinulla on oikeus osallistua kyseiselle kunnalle tehtäviin aloitteisiin joko kunnan jäsenenä tai äänioikeutettuna asukkaana.

Osallistuaksesi tavalliseen kuntalaisaloitteeseen Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen, sillä osallistuminen vahvistetaan sähköpostitse.

Aloitteeseen osallistujan nimeä ei julkaista Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Osallistujien nimet näkyvät aloitteen vastuuhenkilölle. On kuitenkin huomattava, että kaikkien osallistujien nimet toimitetaan kunnalle aloitteen lähettämisen yhteydessä ja kunta voi julkistaa aloitteen tekijöiden nimet aloitetta käsitellessään.

Osallistujan vastuut

Kuntalaisaloitteeseen osallistuja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja asianmukaisuudesta.

Aloitetta ei saa tehdä tai siihen ei saa osallistua toisen henkilön nimissä. Toisen henkilön tietojen luvaton käyttö on kiellettyä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot. Jokainen aloitteeseen osallistuva vastaa itse niistä mahdollisista seurauksista, joita aiheutuu toisen henkilön henkilö- tai muiden tietojen väärinkäyttämisestä.

Kuntalaisaloitteeseen osallistunut ei voi omatoimisesti perua osallistumistaan aloitteeseen. Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilö voi kuitenkin poistaa osallistujan tarvittaessa.

Aloitteen vastuuhenkilö on aina myös aloitteen osallistuja. Osallistujan vastuulla on poistaa kuntalaisaloitteeseen mahdollisesti aiemmin tekemänsä kannatusilmoitus siinä tapauksessa, että hän asettuu aloitteen vastuuhenkilöksi.

Aloitteen vastuuhenkilöt ja aloitteeseen osallistuvat ovat yhdessä aloitteen tekijöitä. 


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi