Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Yhteystiedot

Toivomme, että kuntalaisaloite.fi-palvelu on helppokäyttöinen ja innostava. Kehitämme palvelua edelleen ja siksi palautteesi on arvokasta! Voit lähettää kysymyksiä, kritiikkiä, kiitoksia tai parannusehdotuksia meille palvelusta.

Voit lähettää palautteesi osoitteeseen kuntalaisaloite.om@om.fi

Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Palvelun yhteyshenkilönä oikeusministeriössä toimii projektipäällikkö Laura Nurminen. (Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@om.fi)

Yhteystiedot

Toivomme, että kuntalaisaloite.fi-palvelu on helppokäyttöinen ja innostava. Kehitämme palvelua edelleen ja siksi palautteesi on arvokasta! Voit lähettää kysymyksiä, kritiikkiä, kiitoksia tai parannusehdotuksia meille palvelusta.

Voit lähettää palautteesi osoitteeseen kuntalaisaloite.om@om.fi

Palvelua ylläpitää oikeusministeriö.

Palvelun yhteyshenkilönä oikeusministeriössä toimii projektipäällikkö Laura Nurminen. (Sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@om.fi)
Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi