Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

testialoite

Helsingfors Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Kommunens svar 
28.4.2023

Kommunens svar

Palvelun kautta tehdyt kuntalaisaloitteet lähetetään kunnalle osoitteeseen:

neuvonta@hel.fi

Initiativets innehåll

Palvelun kautta tehdyt kuntalaisaloitteet lähetetään kunnalle osoitteeseen:

neuvonta@hel.fi

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi