Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Stark autentisering i tjänsten

Efter att du har identifierat dig kan du

  • Lägga fram ett nytt invånarinitiativ
  • Administrera dina initiativ
  • Delta i andras initiativ

Om du har skapat ett initiativ med e-postautentisering, kan du administrera det enbart via länken du fått per e-post.

Fortsätt till identifiering

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi