Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testaus kuntalaisaloitepalvelun toiminnasta

Koski Tl Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Kommunens svar 
18.8.2016

Kommunens svar

Kuntalaisaloitepalvelun sähköposti saapui kunnan sähköpostiin.

Initiativets innehåll

OM pyynnöstä testaus sähköpostiliikenteessä kulusta kunnan postilaatikkoon.

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi