Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

KUA esbo -> esbo test

Esbo Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
30.1.2015

Initiativets innehåll

heja esbo

Den här idéen har hämtats från ungasideer.fi

Gå till idéens hemsida https://nk-stage.fns.fi/sv/ideat/112

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi