Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testikuntalaisaloite 2

Kemi Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
7.10.2014

Initiativets innehåll

Esitän testi kuntalaisaloitteena 2, että kaupunki järjestää x palvelua kaikille yli 65 vuotiaille.

Kemissä 7.10.2014 Tuula Torvikoski

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi