Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Siltaojan asuntoalueelle

Orivesi Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
29.8.2014

Initiativets innehåll

Siltaojan asuntoalueella asuu paljon lapsiperheitä ja liikenne Siltaojan alueelle vievällä Enokunnan tiellä on vilkasta ja tie kapea.

Kaupunki on lunastanut aikanaan jo tien varsialueen, joten kevyen liikenteen väylän rakentamisen takia ei tarvitse lunastaa maata.

Toivomme, että Enokunnantien varteen Siltaojan ...

TESTI aloite

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi