Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

N8 Taas mennään

Helsingfors Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
18.10.2013

Initiativets innehåll

xxxxxx0010 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0050xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0100xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx0200xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx0300xx xx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx0400xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x0500xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx0600xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx0700xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx0800xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx0900xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx1000

Bilagor

abc abc
gfftggg gfftggg
näppis juu onpi tää näppis juu onpi tää
näppis toinen on tää näppis toinen on tää

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
8 Osallistunutta
5 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
5 är invånare i kommunen
5 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
3 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

8
5 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
5 är invånare i kommunen
5 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
3 namn har samlats in via andra kanaler

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi