Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

IEåtta qwölk rejölqkw rejölqkwjerölkqwerlkj wwqjqwelqjrölkqwwqwqjörlkq wjöerjölqwkrejölkqwjeölrkqjwerkjqwöer

Helsingfors Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
17.10.2013

Initiativets innehåll

qwrlöä qkwäekr öqäwe röäqwk eörläkqwe rkqäwö rekäöqkweräölk wqerkölqwkerk qäwrk ölqwerö qkwerk ewk qewk ewqörläkqwö eöqä ek

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
1234568 Osallistunutta
1 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
1 är invånare i kommunen
1 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
1 234 567 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagar

1234568
1 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
1 är invånare i kommunen
1 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
1 234 567 namn har samlats in via andra kanaler

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi