Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Tämä on Helsingin testialoite

Helsingfors Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
1.6.2023

Initiativets innehåll

Hei,

testataan vielä kerran aloitteen tekemistä ja sitä, että aloite jatkolähetetään kaupungin kirjaamoon osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Ansvarsperson

Nordea Demo

Esbo


Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi