Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

kuntalaisaloite

Kitee Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Kommunens svar 
4.11.2022

Kommunens svar

Testivastaus

Initiativets innehåll

Testialoite

Ansvarsperson

Satu Juntunen

Kitee


Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi