Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Maaritin testi

Ristijärvi Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
18.8.2022

Initiativets innehåll

Kuntalaisten oikeus tehdä aloitteita kunnan toiminnasta ja palveluista
perustuu kuntalain 23. §: ään. Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa mukana
olevat kunnat tarjoavat kuntalaisille avoimen vaikuttamisen kanavan: kunnan
jäsenet voivat tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita,
sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Esitän, että myös Ristijärven kunnassa otetaan käyttöön kyseinen palvelu!

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi