Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Tavallisen kansalaisen tekemä testialoite

Kuopio Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Kunnan tulee tarjota donitsit kerran vuodessa kaikille kuntalaisille hyvän yhteishengen - lisätty tekstiä ihan mielenkiinnosta tähän väliin - ylläpitämiseksi ja paikallisten donitsin tekijöiden tukemiseksi.

Bilagor

Donitsit; tassa Donitsit; tassa

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Kontakta ansvarspersonen för initiativet

Delta i initiativet

Deltagare

3
2 är invånare i kommunen

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi