Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

TESTIALOITE

Reso Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
22.2.2022

Initiativets innehåll

Testataan aloitteiden perilletuloa.

Ansvarsperson

Saana Näsi

Reso


Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi