Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

TESTIALOITE

Reso Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
21.2.2022
2) Skickad till kommunen 
22.2.2022
Skickad till kommunen 
22.2.2022

Initiativets innehåll

Testataan aloitteiden perilletuloa.

Ansvarsperson

Saana Näsi

Reso


Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi