Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Sähköposti testi

Tövsala Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
25.3.2021
2) Samlar deltagare
3) Skickad till kommunen 
25.3.2021
Skickad till kommunen 
25.3.2021

Initiativets innehåll

Sähköposti testi sisältö

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Testi testi

Tövsala


Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
1 Osallistunutta

Deltagar

1

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi