Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

testi

Jyväskylä Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
26.3.2020
2) Skickad till kommunen 
26.3.2020
Skickad till kommunen 
26.3.2020

Initiativets innehåll

testi

Ansvarsperson

Ansvarspersonens namn är inte offentligt.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi