Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

testi

Jyväskylä Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
26.3.2020
2) Samlar deltagare
3) Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

testi

Ansvarsperson

Ansvarspersonens namn är inte offentligt.

Kontakta ansvarspersonen för initiativet

Delta i initiativet

Deltagar

1
1 är invånare i kommunen

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi