Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testialoite 27012020 / Mikko

Evijärvi Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
27.1.2020

Initiativets innehåll

Tämä on kustalaisaloitteen testi. Välitäthän Sinikka aloitteen Mikolle, kun tämä saapuu kunnan sähköpostiin.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi