Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testialoite Uurainen

Uurainen Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Kommunens svar 
9.10.2019

Kommunens svar

Testi, testi!!

Hei,

kiitos kuntalaisaloitteestasi. Aloitteesi on välitetty eteenpäin teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Initiativets innehåll

Testi testi...

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi