Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

Testialoite

Tammerfors Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
28.6.2019
2) Samlar deltagare
3) Skickad till kommunen 
28.6.2019
Skickad till kommunen 
28.6.2019

Initiativets innehåll

--

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
1 Osallistunutta
0 är invånare i kommunen
1 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)

Deltagar

1
0 är invånare i kommunen
1 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi