Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

TESTI popov

Jalasjärvi Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
25.2.2019

Initiativets innehåll

testi

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
1 Osallistunutta
0 är invånare i kommunen

Deltagar

1
0 är invånare i kommunen

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi