Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Tammelan kunnan kesämökkiläisen kuntalaisaloite

Tammela Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
3.10.2018

Initiativets innehåll

Testi sähköpostiosoitteen toimivuudesta kuntalaisaloite.fi -palvelussa.

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi