Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

Tämä on testialoite

Akaa Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
21.5.2018
2) Samlar deltagare
3) Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

Ehdotan että...

Ansvarsperson

Deltagare

3

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi