Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

Testi Ikaalista Mika

Ikalis Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
8.3.2018
2) Samlar deltagare
3) Skickad till kommunen 
14.3.2018
Skickad till kommunen 
14.3.2018

Initiativets innehåll

Tämä on testialoite, joka pitää tehdä ennen tuotantoon siirtymistä.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
1 Osallistunutta
1 är invånare i kommunen

Deltagar

1
1 är invånare i kommunen

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi