Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite.om@om.fi

Tämä on testi

Akaa Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
15.11.2017
2) Samlar deltagare
3) Skickad till kommunen 
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

skdlfsdf

Ansvarsperson

Deltagar

1

Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi