Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testialoite

Nystad Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Kommunens svar 
15.11.2017

Kommunens svar

Kuntalaisaloite kirjattu saapuneeksi.

Initiativets innehåll

Testaamme kuntalaisaloitteen toimivuutta Uudessakaupungissa.

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi