Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

testaus osallistujan poistosta

Aura Initiativ till kommunal folkomröstning
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

testaillaan osallistujan poistoa

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Kontakta ansvarspersonen för initiativet

Delta i initiativet


Endast kommunens invånare kan delta i detta initiativ. Deltagandet förutsätter stark autentisering.

Delta i initiativet

Endast kommunens invånare kan delta i detta initiativ. Deltagandet förutsätter stark autentisering.
2 Osallistunutta
2 är invånare i kommunen

Deltagare

2
2 är invånare i kommunen

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi