Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

testialoite2017

Akaa Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

testialoite2017

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Kontakta ansvarspersonen för initiativet

Delta i initiativet

7 Osallistunutta
4 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
3 är invånare i kommunen
3 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
3 namn har samlats in via andra kanaler

Deltagare

7
4 namn har samlats in via den här tjänsten, av vilka
3 är invånare i kommunen
3 namn visas offentligt i webbtjänsten (namnlistan inte längre tillgänglig)
3 namn har samlats in via andra kanaler

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi