Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testialoite

Valkeakoski Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Kommunens svar 
9.1.2020

Kommunens svar

fdsasfda

Initiativets innehåll

Tämä on testausmielessä tehty aloite, jonka ei ole tarkoituskaan johtaa mihinkään toimenpiteisiin.

-Markku-

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi