Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Testialoite

Valkeakoski Invånarinitiativ
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
1) Publicerad 
1.11.2016
2) Skickad till kommunen 
1.11.2016
3) Kommunens svar 
9.1.2020
Kommunens svar 
9.1.2020

Kommunens svar

fdsasfda

Initiativets innehåll

Tämä on testausmielessä tehty aloite, jonka ei ole tarkoituskaan johtaa mihinkään toimenpiteisiin.

-Markku-

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi