Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Siljonkatu ja Vanhatullinkatun vaaralliset risteykset

Akaa Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Samlar deltagare

Initiativets innehåll

1) Ajo Siljonkadulta Peltokadulle on vaarallinen huonon näkyväisyyden vuoksi. Siljonkadun sijainnin (vinoon) vuoksi useat Uusikadun suunnasta Peltokatua ajavat eivät havaitse risteystä lainkaan, jolloin tilannenopeus on suuri. Siljonkadulta tulijalla on väistämisvelvollisuus, mutta sitä on lähes mahdoton noudattaa, koska risteävän liikenteen näkee vasta, kun oma auto on jo puoliksi Peltokadun puolella. Näkemäesteen muodostavat Peltokadun varteen aivan risteykseen asti pysäköidyt autot. Erityisen vaarallinen risteys on Peltokatua pyöräileville. Pyörät tulevat pysäköityjen autojen takaa täysin yllättäen, varsinkin silloin, jos risteyksen lähelle on pysäköity pakettiauto tms. korkeampi auto. Siljonkadulta Peltokadulle tuleva liikenne on lisääntynyt paljon, ja lisääntyy vielä, kun ns. Aurakortteli valmistuu. Siljonkadulta ei ole muuta reittiä pois. Lyhytkin, 1-2 nykyistä parkkipaikkaa, pysäköintikielto Peltokadulle välittömästi risteyksen jälkeen parantaisi huomattavasti liikenneturvallisuutta.

2) Lähes vastaava, mutta vieläkin vaarallisempi paikka, on Vanhantullinkadun ja Ratakadun risteyksessä. Ratakatu on pitkä suora, jossa ajetaan todella lujaa. Tultaessa Vanhatullinkadulta ja käännyttäessä vasemmalle on näkymä oikealta Ratakatua tulevien kaistalle todella heikko. Ratakatu on korkeammalla kuin sille nouseva Vanhatullinkatu, jolloin risteyksessä seisovan ns. normaalin matalan henkilöauton kuljettaja näkee vain pienen pätkän Ratakatua. Tässäkin risteyksessä parkkeeraus on sallittu (parkkipaikka rakennettu) aivan risteykseen kiinni. Alueella on paljon yrityksiä ja usein juuri ko. ensimmäisessä ruudussa seisookin umpinainen pakettiauto, joka peittää täysin näkymän oikealle. Pienempikin auto haittaa näkymää ja jostain käsittämättömästä syystä näkyvyyttä on vielä heikennetty istuttamalla Ratakadun välikorokkeelle melko korkealle nousevia pensaita, joiden taakse hiemankaan matalampi auto häviää täysin. Turvallinen kääntyminen ko. risteyksestä vaatisi kuitenkin, juuri Ratakatua ajavien suuren tilannenopeuden vuoksi, paljon nykyistä pidemmän näkyväisyyden. Ensiapuna tähänkin todella hankalaan risteykseen olisi Ratakadun ensimmäisen oikeanpuoleisen parkkiruudun poistaminen sekä pensaiden vaihtaminen matalampaan kasvillisuuteen.

Linkki hallintasivulle: https://testi.kuntalaisaloite.fi/fi/login?management=dwWedkShlu

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Delta i initiativet

1002 Osallistunutta
1 002 är invånare i kommunen

Deltagare

1002
1 002 är invånare i kommunen

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi