Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Joensuu 100 000 asukkaan kaupungiksi

Joensuu Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
12.8.2013

Initiativets innehåll

On väärin että Joensuun keskeisistä ympäryskunnista vain jotkut ovat liitetty kaupunkiin. Valtakunnallisesti katsottuna kaikkien tulisi osallistua nyt meneillään olevaan kuntauudistukseen oman edun tavoittelun sijaan.

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi