Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

KUNTALAIN 28 § MUKAINEN KUNTALAISALOITE KOUVOLAN KAUPUNGILLE KANKAAN KOULUN SÄILYTTÄMISEKSI NYKYISESSÄ OPETUSKÄYTÖSSÄ

Kouvola Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
13.8.2013

Initiativets innehåll

Vaadimme, että Kouvolan kaupunginvaltuuston 22.2.2010 tekemät päätökset 4 §,10 §,11 §,12 § (847/12.00.00/2009), kaupunginhallituksen 15.2.2010 ja opetus- ja kasvatuslautakunnan 2.2.2010 tekemät päätökset on käsiteltävä uudestaan muuttuneiden olosuhteiden takia. Kankaan koulun kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus on säilytettävä nykyisessä opetuskäytössä.

Kankaan koulu oli säilytettävien koulujen listalla jo vuonna 2009 tehdyssä kouluverkkoselvityksessä. Nykyisenkään tiedon valossa ei ole järkevää lopettaa Kouvolan keskeiseltä alueelta koulua.

Koulun lakkauttamisesta ei synny kaupungille taloudellista säästöä. Koulun säilyttäminen on kaupungille edullisempi vaihtoehto.

Päätöksen perusteena olleet argumentit ovat lisäksi muuttuneet vuosien aikana:
- Kouluverkkoselvityksessä Mansikka-ahon uusi koulu oli mitoitettu 900 oppilaalle. Rakennus toteutuu kuitenkin 600 oppilaalle, joten Kankaan koulun oppilaat eivät sinne mahdu.
- Vuoteen 2017 asti tiedossa olevien oppilasennusteiden mukaiset oppilasmäärät ovat kasvamassa keskeisellä alueella. 13.8.2013 lukuvuotensa aloittaa n. 260 oppilasta.
- Sisäilmaongelmat ovat poistuneet korjauksien myötä.

Perustelemme säilyttämistä lisäksi seuraavasti:
- Kankaan koulu on keskeisen alueen lähikoulu. Kolmen kilometrin säteellä koulusta asuu n. kolmasosa Kouvolan kaupungin asukkaista
- Koulukuljetukset järjestyvät joukkoliikenteellä vaivattomasti.
- Koulurakennuksen tiloja käyttävät sekä Yhteiskoulun yläkoululaiset että Kaunisnurmen koulun oppilaat (kotitalousluokat sekä teknisen työn tilat).
- Keskeisen sijainnin vuoksi musiikkiluokkien, A2-kielten, eri uskontojen sekä maahanmuuttajien valmistava opetus on järjestetty Kankaan koulun tiloissa. Mielestämme vastaavien toimintojen sijoittaminen muualle ei ole taloudellisesti perusteltua.
- Kankaan koulu palvelee koko kaupunkia. Tiloja käyttävät myös Pohjois-Kymen musiikkiopisto, Kansalaisopisto sekä lukuisat eri järjestöt.
- Korttelin rakennukset ovat kaavamääräyksen (286340:1) mukaisesti opetuskäytössä. Rakennukset ovat suojeltuja.

Lasten edun mukaista on:
- Käydä tutussa lähikoulussa
- Jatkaa samassa luokkaryhmässä alakoulun ajan.
- Seurakunnan järjestämä iltapäiväkerho toimii koulun välittömässä läheisyydessä.
- Utunmäen päiväkodin esikouluryhmä toimii koulun tiloissa, jolloin lapset ovat tutustuneet kouluun jo ”etukäteen”.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarspersoner

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.

Delta i initiativet

Det går inte längre att delta eftersom initiativet redan har skickats till kommunen.
24 Osallistunutta
24 är invånare i kommunen

Deltagare

24
24 är invånare i kommunen

Kuvaaja, joka näyttää miten kuntalaisaloitteelle on kertynyt kannatusilmoituksia ajan kuluessa.
Grafen visar endast de stödförklaringar som har samlats in på Invånarinitiativ.fi. Grafen uppdateras vid dygnsskiftet.
Du kan bädda in grafen på din webbplats här

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi