Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Oikeus- ja ympäristöministeriön lanseeramien uusien sähköisten palvelujen käyttöön otto Sauvossa

Sagu Invånarinitiativ
De olika faserna i att skicka ett invånarinitiativ
Skickad till kommunen 
22.7.2013

Initiativets innehåll

Ehdotan kuntalaisaloite.fi ja etarkkailija.fi-palveluiden käyttöön ottamista Sauvon kunnassa ja linkkien lisäämistä ko. palveluihin kunnan kotisivuille viimeistään kotisivu-uudistuksen yhteydessä.

Tilläggsuppgifter för initiativet

Ansvarsperson

Ansvarspersonernas uppgifter raderas efter ett år från att initiativet har lämnats till kommunen.

Beställ meddelande

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi