Det här är en testversion av tjänsten invånarinitiativ.fi. För att få e-postmeddelandena som skickas från tjänsten ska du ge din aktuella e-postadress. Initiativen som skapas i tjänsten och andra uppgifter som matas in raderas regelbundet utan någon särskild anmälning. Initiativen skickas inte till kommunerna. Skicka dina kommentarer om testversionen till kuntalaisaloite@gov.fi

Widget

Med hjälp av en widget kan ett visst innehåll i webbtjänsten Inv�narinitiativ.fi visas på en annan webbplats. Denna widget visar hur många stödförklaringar som samlats in för det inv�narinitiativ du valt i webbtjänsten Inv�narinitiativ.fi.

Widget-länkarna öppnas i nya flikar i webbläsaren och användaren styrs till webbtjänsten Inv�narinitiativ.fi. Widget-innehållet uppdateras automatiskt med några minuters fördröjning.

Ställ in widget

Widgeten kan ställas in enligt parametrar. Med parametrarna kan du också definiera vilket initiativ som visas i widgeten

  • initiativets identifieringskod (det nummer som syns i initiativets webbadress)
  • om widgeten visas på finska eller svenska
  • bredden på widgeten (220 - 1 000 pixel)
  • höjden på widgeten (300 - 1 500 pixel)

Widgeten uppdateras automatiskt då inställningarna ändras.

Inställningar

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi