Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Testi: Kuntalaisaloite

Pirkkala Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
26.6.2015

Aloitteen sisältö

Sähköisen asiointipalvelun käyttö
Uuden asioinnin luominen aloitetaan Uusi asiointi -näkymästä. Voit asioida avoimella asioinnilla, joka on tarkoitettu esim. aloitteiden tekemiseen tai voit asioida käyttäen valmiita lomakkeita.

1) Avoin asiointi
Kirjoita lähetettävän asian otsikko ja teksti.
Klikkaa Tallenna ja jatka-painiketta.
Jatka kohdan 3) mukaisesti.


2) Asiointi valmiilla lomakkeella
Valitse sopiva lomake.
Täytä tiedot lomakkeelle.
Jos haluat jatkaa lomakkeen täydentämistä myöhemmin, lisää ruksi kohtaan: "Haluan jatkaa myöhemmin".
Tallenna lomake.
Lomake tallentuu aina ensin Luonnoksiin. Mikäli olet jättänyt lomakkeen täytön kesken, näkyy luonnoksissa otsikon perässä tällöin teksti: "Lomakkeen täyttö kesken". Klikkaamalla otsikkoa, pääset täydentämään lomakkeen tiedot ja Tallentamaan sen valmiiksi.

Tallennuksen jälkeen avaa asiointi luonnoksista ja jatka kuten kohdassa 3).

3) Asioinnin tietojen muokkaaminen ja lähettäminen
Voit muokata asioinnin Otsikkoa ja saatetekstiä
Lisää asioinnille haluamasi liiteasiakirjat.
Jos olet täydentänyt asiointiin liittyvän lomakkeen, se näkyy asioinnilla liitteenä.
Jos valittavissa on käsittelykohde, valitse se tarvittaessa.
Asiointi liiteasiakirjoineen tallentuu vastaanottajan järjestelmään 'Lähetä'-toiminnolla.
Asiointi tallentuu lähettämisen jälkeen Omien tietojen näkymään Lähetettyihin asiointeihin, josta voit käydä seuraamassa sen käsittelyä.

Lomakeasiointi liiteasiakirjoineen tallentuu vastaanottajan järjestelmään. Rekisteröinnin jälkeen asia toimitetaan asianomaisille vastuuhenkilöille mahdollista jatkokäsittelyä varten.

Voit käydä seuraamassa lähettämiesi asioiden käsittelyä kirjautumalla uudelleen palveluun. Jos asia on kirjattu vastaanottavan organisaation asiankäsittelyjärjestelmään, näet myös lähettämiesi asioiden käsittelyvaiheet kts. kohta 6).


4) Omat tiedot
Omat tiedot -näkymässä näkyy tärkeimmät yhteystietosi sekä viisi viimeistä asiointiluonnosta ja Lähetettyä asiointia. Näkymän kautta pääset muokkaamaan yhteystietojasi ja selaamaan myös aiempia asiointejasi.


Aloitteen lisätiedot

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi