Tämä on kuntalaisaloitepalvelun testiversio. Palvelu lähettää sinulle sähköposteja, joten annathan toimivan sähköpostiosoitteesi. Testipalvelussa tehdyt aloitteet ja muut tiedot poistetaan säännöllisesti ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä aloitteet välity kunnalle.
Anna palautetta testipalvelusta kuntalaisaloite@gov.fi

Nuorisotiloille ilmainen Wi-Fi

Tornio Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloitteen lähettämisen vaiheet
Lähetetty kuntaan 
20.1.2015

Aloitteen sisältö

Tahtoisimme Wi-Fi:n ja palomuurittomat vierasportit kaikille Tornion kaupungin
nuorisotiloille, koska
1. Nuorisotiloilla on huonosti kantava netti, jolloin sosiaalisen median käyttäminen on
vaikeaa.
2. Nuoriso-ohjaajien yhteydenpito on vaikeaa nuorien kanssa netissä , koska suurin osa
nuorista käyttää sosiaalista mediaa.
3. Palomuurittomat vierasportit mahdollistaisivat verkkopelaamisen, sekä isompien
verkkopelitapahtumien eli "lanien" järjestämisen.
4. Playstationilla ei voi pelata porukalla pelejä, joihin tarvitsee netin.
5. Konkkaan on ostettu pelikone, joka on periaatteessa turha ilman palomuuritonta
vierasporttia.
6. Nuorisotoimella pyörii pelikerho, mutta pelaaminen ei edisty, koska
verkkopelaaminen ei ole mahdollista.
7. Pelaaminen on tärkeä nuorisotyön muoto, parhaimmillaan pelitilanne tuo monet
ihmiset yhteen samojen kiinnostuksen kohteitten kautta.

Vastuuhenkilö

Vastuuhenkilötiedot poistuvat, kun aloitteen toimittamisesta kuntaan on kulunut vuosi.

Tilaa sähköpostitiedotteet

Eri tiloissa olevia valmiita testialoitteita pääset luomaan täältä: Testidatan generointi